5.Sinif ingilizce 2.Donem 3.Yazili Sorulari 2

5.Sınıf İngilizce 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 2

BAHÇEAĞIL İLKÖĞRETİM OKULU
2013 – 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİ
II. DÖNEM III. YAZILI SINAVI
A. Resimlerin altına insanların ne yaptıklarını yazınız. (10 puan)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
B. Karışık verilen kelimeleri düzenleyerek anlamlı cümleler yazınız. (10 puan)
1. riding / they / the / are / seesaw
________________________________________________________ .
2.sliding / is / Alice
________________________________________________________ .
3. Tom / are / Jerry / and / swinging
________________________________________________________ .
4. is / the / Justin / bars / climbing
________________________________________________________ .
5. sand / a / making / I / castle / am
________________________________________________________ .
C. İpuçlarından yararlanarak karışık verilen harfleri düzenleyip hastalık isimlerini yazınız. (10 puan)
1. You should stay in bed and rest.
OCDL ____________________________
2. You should go to a dentist.
OTHEHACTO ________________________________
3. You should take an aspirin.
HEHEACAD _________________________________
4. You shouldn’t carry heavy things.
KABACHEC __________________________________
5. You should drink mint and lemon.
MACCHEHATOS __________________________________
D. Cümlelerdeki boşlukları ‘my, your, her, his, its, our, their’ sözcüklerinden uygun olanla doldurunuz. (10 puan)
1. She has got a coat. This is _____________ coat.
2. The cat has got a dish. This is ____________ dish.
3. Tom and Mark have got a lot of books. These are ___________ books.
4. We have got a blackboard. This is __________ blackboard.
5. Ahmet has got a new car. This is __________ car.
E. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (60 puan)
1. – _________ calculator is this?
    – It is __________ calculator.
Boşluklara hangi sözcükler gelmeli?
a) Who / his                       b) Whose / you
c) Whose / my                    d) Who / I
2. Clare has got a beauty salon. She has got combs, scissors, blow-dryers and mirrors in her salon.
Yukarıda verilen bilgiye göre Clare’in mesleği ne olabilir?
a) carpenter                     b) hairdresser
c) tailor                            d) accountant
3. Oliver has got hammers and nails. Liz has got a sewing machine.
Yukarıda verilen bilgilere göre Oliver ve Liz’in meslekleri nelerdir?
a) Oliver: accountant / Liz: teacher
b) Oliver: farmer / Liz: carpenter
c) Oliver: hairdresser / Liz: doctor
d) Oliver: carpenter / Liz: tailor
4. shoulder / back / mouth / throat
Yukarıdaki kelimelerin Türkçe karşılıkları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) omuz / sırt / ağız / boğaz
b) omuz / bel / diz / ağız
c) sırt / bel / ağız / boğaz
d) göğüs / sırt / diz / ağız
5. Farklı olan sözcük hangisidir?
a) cold       b) flu      c) throat       d) cough
6. Farklı olan sözcük hangisidir?
a) teeth       b)  toe           c) feet        d) eyes
7. Farklı olan sözcük hangisidir?
a) hands     b) fingers     c) legs     d) nose
8. Çoğul (plural) halleri verilen aşağıdaki kelimelerin hangisi yanlıştır?
a) noses    b) tooths    c) toes      d) stomachs
9. Tekil (singular) halde verilen aşağıdaki kelimelerin hangisinde bir yanlışlıkvardır?
a) a elbow   b) a finger   c) a foot    d) an eye
10. She has got a flu. She ______ in bed and rest.
a) should                         b) should staying
c) should stay                  d) is should
11. You’ve got a cold. You ________ to school.
a) should                         b) are shouldn’t
c) should going               d) shouldn’t go
12. We _____________ our bicycles.
a) is riding   b) are riding   c) can riding   d) riding
13. Whitney _____________ with the ball.
a) is playing  b) are playing  c) can playing  d) playing
14. Pat and Mark ________ hide and seek.
a) playing   b) isn’t playing   c) aren’t playing  d) plays
15. He’s _________ his room.
a) playing     b) doing      c) cooking     d) tidying
16. My sister is _______ on the phone.
a) taking     b) tidying     c) talking    d) cutting
17. We ___________ the living room.
a) isn’t vacuum           b) are vacuuming
c) are sweep               d) is sweeping
18. – ______ is _________ the bedroom?
a) Whose / cleaning       b) Whose / tidying
c) Who / dusting            d) Who / cooking
19. Who can help me with the ironing?
Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Yes, she is playing with the ball.
b) Sorry, but I can’t. I’m wiping the floor.
c) No, he isn’t.
d) You should go to a doctor.
20. I __________ the trash out.
a) am taking  b) takes   c) cleaning  d) am clean

                               GOOD LUCK!

About these ads