Yangın Yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği


 
 

Yangın Yönetmeliği – T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

PDF

 

http://www.sanayi.gov.tr/Files/Mevzuat/yangin-yonetmeligi-20042010141550.pdf

 
 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

PDF19 Ara 2007  Ekli ?Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik?in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve skân Bakanlığının. 1/11/2007 tarihli ve 5098 …

 

http://www.beyoglu.bel.tr/download/Yangin_Yonetmeligi.pdf

 
 

b?naların yangından korunması hakkında yönetmel?k – Mevzuat

PDF27 Kas 2007  önlemleri, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak yapının …. (4) (Deği?ik: 12/3/2012-2012/2958 K.) Binaların yangın algılama ve …

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200712937.pdf

 
 

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK …

PDFMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve … a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın,.

 

http://www.bilgit.com/mevzuat/taslak/633 … rlerinde-acil-durumlar-yonetmeligi-taslagi.pdf

 
 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

PDFDeğişiklik (6. maddenin 4. bendi) 12/03/2012 tarihli ve 2012/2958 sayılı Bakanlar … alanlarında uygulanacak yangın önlemleri, bu Yönetmelik hükümleri de …

 

http://www.abdurrahmanince.net/bykhy.pdf

 
 

Yangın Yönetmeliği – yonetimi

PDF26 Tem 2002  2. İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM. GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA. TEHLİKE SINIFLANDIRMASI.

 

http://www.yonetimi.org/dosyalar/Belgeler/Yangin.pdf

 
 

asansörlerin yangın dayanımı ve mevzuat gereksinimleri

PDFAsansör Sempozyumu 2012 // İzmir. 149. ASANSÖRLERİN … ?Binaların YangındanKorunması Hakkında Yönetmelik? gereğince, tüm binalarda ve inşaat- yapım …

 

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/9f642fe2e24b74b_ek.pdf

 
 

Taşınabilir Yangın Söndürme Cihazları – Türkiye Kamu Hastaneleri …

PDF29 Kas 2012  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? ile … 1) Cihaz imalat ve satış uygulamaları, 18/10/2012 tarihli ve 28445 sayılı Resmi.

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/2040,tasinabilir-yangin-sondurme-cihazlari-29112012.pdf?0

 

Sermaye Piyasası Hukuku Ders Notları

Sermaye Piyasası Hukuku Ders Notları


 

sermaye piyasası hukuku – Anadolu Üniversitesi

PDFSermaye Piyasası Hukuku ve Sermaye Piyasasının İşleyişi ? ….. öngörülen belirli kriterler açısından değerlendirerek derecelendirme notu vermektedir.

 

Boyut:12153KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET …

PDF1 Ara 1970  Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) sınavının konularından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, 

 

http://bizdosyalar.nevsehir.edu.tr/e757f … 3dec70fd6170d98c/sermaye-piyasasi-mevzuati.pdf

Boyut:2562KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

tms / tfrs ders notları – Kamu Gözetimi Kurumu

PDFEĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS ….. Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Bankacılık Kanunu ve Bankalar Tekdüzen Hesap Planı …. diğer mevzuat uyarınca tutmakla mükellef oldukları kanuni defter ve ….. Değerlendirme Soruları. 1.

 

Boyut:893KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) – Dokuz Eylül Üniversitesi

PDF1 Tem 2012  Para ve Sermaye Piyasaları ? Ders Notu (2011?2012 Yaz Okulu) / Doç.….. Anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına tabi olmalarını.

 

Boyut:793KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine İlişkin Bazı Notlar

PDF(ii) 18.9.1995 Tarihli mevzuata görçı kaleme alınmıştır ‘ il. (öfii) D.U. Hukuk  Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri, Ankara 11988, s. ‘ f. (2) Kurul, ” Sermaye ….. 51-55. : İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982. : İdare Hukuku I 

 

Boyut:449KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

Kayıtlı Sermaye Sisteminden Çıkma ve Çıkartılma – Ankara Barosu

PDFSermaye Piyasası Kanunu (= SerPK)’nun 12. maddesi ise halka açık anonim …..DURAN, Lütfi : Idare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982. CIRITLI, 1.

 

Boyut:297KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE …

PDFSİGORTA VE VERGİ MEVZUATI. 16  MUHASEBE GRUBU DERSLERİ NOTLARI ….. fazla okrat durumunda SPK‘ dan izin alınması şartıyla kurulan şirketlerdir.

 

Boyut:416KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

Anadolu Üniversitesi – Sunum – Tspakb

PDF17 Mar 2011  Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. ş. ? Nisan 2001’de ….Mevzuatı İlgili Mevzuat ve …. Sınav türüne ve alt konulara göre ayrı ders notları.

 

http://www.tspakb.org.tr/tr/Portals/0/57 … malari_eskisehir_anadoluedu_sunum_17032011.pdf

 
 

 

TSPAKB – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

PDF1 Mar 2011  Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. ▫ Nisan 2001’de …. Mevzuatıİlgili Mevzuat ve … Sınav türüne ve alt konulara göre ayrı ders notları.

 

Boyut:1514KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

finansal-yonetim

PDFSermaye Piyasası Faaliyetleri … Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) ….. Ülkemizde Birleşme ve Devre İlişkin Mevzuat .

 

Boyut:1582KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

  

00-SPK temel finans matematigi

PDFSPK gayrimenkul değerleme uzmanl›ğ› lisanslama s›nav›na iliflkin ders ko- nular ›n›n … Temel Finans Matematiği modülüne dönük olarak haz›rlanan bu kitap, ol- ….. Sermaye Piyasas› Mevzuat› çerçevesinde, Sermaye Piyasas› Kurulu (Kurul).

 

Boyut:112KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ …

PDFTİCARET HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. ….. Tescil işlemi, kural olarak ilgililerin talebi üzerine yapılmakla birlikte mevzuatta açık bir …… büfesi işleten şirketler, umumi mağazacıkla uğraşan şirketler, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler  …

 

http://murat.kuruoglu.com.tr/MURKUR/docu … TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI-Veliye Yanlı.pdf

Boyut:389KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

PDFKurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, ….. anonim şirketlerin mevzuat ile belirlenen yükümlülükleri aynen devam etmektedir. … sağlıklı olarak tutulması ve payların serbestçe devri ve satışı konuları ile.

 

Boyut:803KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

15-16 aralık 2012 sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları …

PDFdüzenlemelerinde ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler …. hazırlanan farklı sınavlar, bu görev konuları ile ilgili modüllerden, başka bir deyişle.

 

Boyut:88KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK …

PDFSağol, Gülden (Editör), Türk Dili Kitabı, Duyap Yayıncılık, İstanbul, 2006. YDZI121 ….. Oğuz Kürşat Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, İstanbul, 2005.

 

Boyut:377KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

sermaye piyasası kanunu bağlamında idari yaptırımlar

PDFBu ise öncelikle SPK‘da öngörülen ida- ri yaptırımlar nelerdir, kim tarafından hangi usulle verilir, idari yap- tırım kararlarının hukuki niteliği nedir, bu karara karşı …

 

Boyut:300KB Önizleme | İndir (sağ tıkla hedefi farklı kaydet)

 
 

PDF Öğretmen Klavuzu Kitapları İndir

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Elektronik Ortamda Hizmete Sunulan
İlköğretim Öğretmen Klavuzu Kitapları


Almanca 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Almanca 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Arapça 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı (5. sınıflarda okutulacak.) İndir

Arapça 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı (Öğretim Materyali – 6. sınıflarda okutulacak.) İndir

Arapça 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Kılavuz Kitabı 8 (Seçmeli) İndir

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Düşünme Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 6-8 (Seçmeli) İndir

Fen ve Teknoloji – 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Fen ve Teknoloji – 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Fransızca 4 İndir

Fransızca 5 İndir

Fiziksel Etkinlik Kartları ve Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı (Öğretmenler için) İndir

Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8 (1. ve 5. sınıfları okutan Öğretmenler hariç) İndir

Hayat Bilgisi – 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Hayat Bilgisi – 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Hayat Bilgisi – 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Hayat Bilgisi – 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

İngilizce – 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı + Flash Kartlar İndir

İngilizce – 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

İngilizce – 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

İngilizce – 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

İngilizce – 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

İngilizce – 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

İngilizce – 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Matematik – 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Matematik – 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Matematik – 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Matematik – 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Matematik – 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Matematik – 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Müzik 1-3 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Müzik 4-5 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Müzik 6-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Sosyal Bilgiler – 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Sosyal Bilgiler – 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Sosyal Bilgiler – 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Sosyal Bilgiler – 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Trafik Güvenliği 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Türkçe – 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Türkçe – 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Türkçe – 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Türkçe – 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Türkçe – 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Türkçe – 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı İndir

Türkçe – 6 Öğretmen Kılavuz kitabı İndir

Türkçe – 7 Öğretmen Kılavuz kitabı İndir

Türkçe – 8 Öğretmen Kılavuz kitabı İndir

TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8 İndir

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi 8 İndir

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Elektronik Ortamda Hizmete Sunulan
Ortaöğretim Öğretmen Klavuzu Kitapları


DİKSİYON VE HİTABET ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI (Seçmeli) İndir

EĞLENCE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

İNGİLİZCE A1.1 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

İNGİLİZCE A1.2 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

İNGİLİZCE A2.1 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

İNGİLİZCE A2.2 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

İNGİLİZCE A2.3 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

İNGİLİZCE B2.1 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

İNGİLİZCE B2.2 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

KONAKLAMA İndir

MESLEKİ ARAPÇA 9 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

MESLEKİ ARAPÇA 10 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

MESLEKİ ARAPÇA 12 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABIİndir

SOSYAL ETKİNLİK ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndir

SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 10 İndir

SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 11 İndir

SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 12 İndir

YİYECEK ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI İndirÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARI

——————————————————————————————————————-

File: 1.2.3.Basamak.Ogretmen.Kitabi.pdf

DownloadLink: http://hotfile.com/dl/129895101/d97c6e0/1.2.3.Basamak.Ogretmen.Kitabi.pdf.html

File-Size: 81,00 MB

——————————————————————————————————————-

File: 4.5.Basamak.Ogretmen.Kitabi.pdf

DownloadLink: http://hotfile.com/dl/129892384/85c8e71/4.5.Basamak.Ogretmen.Kitabi.pdf.html

File-Size: 39,57 MB

——————————————————————————————————————-

File: 6.7.8.Basamak.Ogretmen.Kitabi.pdf

DownloadLink: http://hotfile.com/dl/129896543/be63553/6.7.8.Basamak.Ogretmen.Kitabi.pdf.html

File-Size: 56,85 MBPDF Ders ve Çalışma Kitapları İndir

PDF Ders ve Çalışma Kitapları İndir

2014-2015 yılları arası okullarda okutulmakta olan Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı kitaplarının PDF Formatlarına Sitemizden ulaşabilirsiz. Okullarda okutulmakta olan bu edebiyat kitaplarının pdf kitap hali www.eba.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.

Eğitiminizi daha iyi almanız ve diğer yayınlardan da yararlanmanız için okullarda okutulmakta olan bütün edebiyat kitaplarının PDF Formatlarını yayınlamaya çalışıyoruz.

İndirmek istediğiniz PDF’in üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Ardından pdf bilgisayarınıza inmeye başlayacaktır.

NOT: Bilgisayarınızda indirdiğiniz PDF kitapların açılması için PDF okuyucu olan Adobe Acrabat Reader yada buna benzer pdf okuyucu prograın bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir! Okumaya devam et

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 70-85

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 70-859. Sinif Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları – Fırat Yayıncılık yayınlanmıştır. Fırat Yayınlarının 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları sitemize eklenmiştir.

9.Sınıf Fırat Yayıncılık Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Fırat Yayıncılık 9. sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Türk Edebiyatı Ders kitabı cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler.

NOT: AŞAĞIDA Fırat Yayıncılık 9. SINIF Türk Edebiyatı DERS KİTABI CEVAPLARI YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

70. Sayfa      72. Sayfa      72-2. Sayfa     73. Sayfa
74. Sayfa      78. Sayfa      79. Sayfa        80. Sayfa
84. Sayfa      85. Sayfa       >>ileri            <<Geri

9. Sinif Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları yayınlanmıştır. Fırat Yayıncılık 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları sitemize eklenmiştir.9.Sınıf Fırat Yayıncılık Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Fırat yayınları 9. sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Türk Edebiyatı Ders kitabı cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları – Fırat Yayıncılık

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Edebiyatı FIRAT YAYINCILIK Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Türk Edebiyatı FIRAT YAYINCILIK ders Kitabı Cevap Anahtarı, 9.Sınıf Türk Edebiyatı FIRAT YAYINCILIK Ders Kitabı, 9.Sınıf Türk Edebiyatı FIRAT YAYINCILIK Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 9. Sınıf FIRAT YAYINCILIK Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Tüek Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi FIRAT YAYINCILIK Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, FIRAT YAYINCILIK

9.Sınıf Türk Edebiyatı FIRAT YAYINCILIK Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

2013 2014 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı çözümleri,fırat yayıncılık 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları, 9.sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık ders kitabı çözümleri, 9.sınıf türk edebiyatı 1.ünite cevapları,2013 2014 9.sınıf türk edebiyatı kitap cevapları, 9.sınıf türk edebiyatı 1.ünite sorularının çözümü, 9.sınıf türk edebiyatı 1.ünite değerlendirme soruları, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı ölçme değerlendirme sorularının cevapları, 9.sınıf türk edebiyatı anlama yorumlama sorularının çözümü,güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri, 9.sınıf türk edebiyatı güzel sanatlar, 9.sınıf türk edebiyatı sanat ve zanaat arasındaki farklar, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı sayfa 31 çözümleri, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı sayfa 31-35, 9.sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık sayfa 35 cevapları,9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı fırat yayıncılık, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı indir, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı sorularının çözümleri, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı 2013, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı 2014, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları fırat yayınları,eokullise 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları e okul defteri soru bak,9.sınıf türk edebiyatı 1.ünite cevapları,9.sınıf türk edebiyatı edebi metin

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 52-69

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 52-699. Sinif Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları – Fırat Yayıncılık yayınlanmıştır. Fırat Yayınlarının 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları sitemize eklenmiştir.

9.Sınıf Fırat Yayıncılık Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Fırat Yayıncılık 9. sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Türk Edebiyatı Ders kitabı cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler.

NOT: AŞAĞIDA Fırat Yayıncılık 9. SINIF Türk Edebiyatı DERS KİTABI CEVAPLARI YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

52. Sayfa      53. Sayfa    54. Sayfa     55. Sayfa

56. Sayfa      57. Sayfa    58. Sayfa     59. Sayfa

60. Sayfa      69. Sayfa     >>ileri         <<Geri

Cevapların Tümüne buradan ulaşabilirsiniz.!!!!!

9. Sinif Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları yayınlanmıştır. Fırat Yayıncılık 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları sitemize eklenmiştir.9.Sınıf Fırat Yayıncılık Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Fırat yayınları 9. sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Türk Edebiyatı Ders kitabı cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları – Fırat Yayıncılık

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Edebiyatı FIRAT YAYINCILIK Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Türk Edebiyatı FIRAT YAYINCILIK ders Kitabı Cevap Anahtarı, 9.Sınıf Türk Edebiyatı FIRAT YAYINCILIK Ders Kitabı, 9.Sınıf Türk Edebiyatı FIRAT YAYINCILIK Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 9. Sınıf FIRAT YAYINCILIK Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Tüek Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi FIRAT YAYINCILIK Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, FIRAT YAYINCILIK 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, FIRAT YAYINCILIK

9.Sınıf Türk Edebiyatı FIRAT YAYINCILIK Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

2013 2014 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı çözümleri,fırat yayıncılık 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları, 9.sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık ders kitabı çözümleri, 9.sınıf türk edebiyatı 1.ünite cevapları,2013 2014 9.sınıf türk edebiyatı kitap cevapları, 9.sınıf türk edebiyatı 1.ünite sorularının çözümü, 9.sınıf türk edebiyatı 1.ünite değerlendirme soruları, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı ölçme değerlendirme sorularının cevapları, 9.sınıf türk edebiyatı anlama yorumlama sorularının çözümü,güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri, 9.sınıf türk edebiyatı güzel sanatlar, 9.sınıf türk edebiyatı sanat ve zanaat arasındaki farklar, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı sayfa 31 çözümleri, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı sayfa 31-35, 9.sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık sayfa 35 cevapları,9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı fırat yayıncılık, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı indir, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı sorularının çözümleri, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı 2013, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı 2014, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları fırat yayınları,eokullise 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları, 9.sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları e okul defteri soru bak,9.sınıf türk edebiyatı 1.ünite cevapları,9.sınıf türk edebiyatı edebi metin

10.SINIF DİL VE ANLATIM ZAMBAK YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 50-55

10.SINIF DİL VE ANLATIM ZAMBAK YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 50-55


10. Sınıf Dil ve Anlatım Zambak Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Zambak Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Zambak Yayınları Ders Kitabı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Zambak Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 10. Sınıf Zambak Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Zambak Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Zambak Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevap Anahtarı, Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı, Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Zambak YAYINLARI 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Zambak Yayınları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Zambak Yayınları DERS Kitabı Cevapları Tüm Sayfalar. Sitemizde 10. Sınıf Dil ve Anlatım Zambak Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tüm Sayfalar cevaplarını bulabilirsiniz. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Burdaki amacımız size yapamadığınız sorularda, yada aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. Lütfen burdan kontol ediniz, burdan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açıısndan faydalı olmayacaktır. 2014-2015 Eğitim öğretim yılı.

Altta yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla,çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz.Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra derslerin kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

  09-15.Sayfa    16-23.Sayfa    24-30.Sayfa    32-37.Sayfa
38-41.Sayfa    42-45.Sayfa    46-49.Sayfa    50-55.Sayfa
56-59.Sayfa    60-65. Sayfa       >>ileri
           <<Geri

 * Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

5. Anlatımda Anlatıcının Tavrı

Hazırlık

Sıradan şeyleri gözünüzde büyüterek mucizevi şeylere dönüştürmeyin.

Bunun yerine mucizevi şeyleri sıradan şeylere dönüştürün.

Bacon (Beykın)

Leyla’nın güzelliğine ancak Mecnun’un gözüyle bakmalısın ki

onu seyretmenin sırrı sana da görünsün.

Sâdi Şirâzî

  • Bu hikâyeyle verilmek istenen mesaj nedir?
  • Bu hikaye ile her insan kendini aşan bazı şeyleri ya da kavrayamadığı şeyleri  yetenekleri doğrultusunda anlamaya çalışır ki çoğu zamanda parçayı bütün gibi algılayıp bütün hakkında farklı ve yanlış şeyler düşünür.
  • Yukarıdaki sözlerin “Anlatımda Anlatıcının Tavrı” konusuyla ilgisini arkadaşlarınızla tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
  • Bakış açınız  ya da yapmak istedikleriniz sizi amacınıza ya bir adım yaklaştırır ya da sizi ondan uzaklaştırır. Onun için insan amacını doğru koymalı ve onun doğrultusunda gayret sarf etmelidir. Tavır her şeyi belirleyen ana unsurdur.

Sınıfınıza günlük gazete ve dergiler getiriniz.

İnceleme

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Metin İnceleme

1.   “Gece’yi niçin kimi yazarlar romantik, kimi yazarlar tehlikeli olarak görüyorlar?

1. Yazarların iç dünyası ve bakış açılarıyla alakalıdır. Kimisi için siyahı temsil eder  ve korkulacak yanı her zaman vardır. Kimisi için sessizliğin simgesi olup insanın kendini dinlemesine imkan tanır. Burada önemli olan yazarın bakış açısı ve tavrıdır.

2.  İletişimde anlatıcı ile anlatılan konu arasındaki ilişki anlatımı etkiler.Buna göre metin ile an­latıcının tavrı arasında nasıl bir ilişki vardır, bu ilişkinin anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız.

2. Her yazar yapmak istediklerine göre kendine bir metin seçer ve bu metinler onun bakış açılarını ortaya koyar. Yazar neyi, nasıl anlatmak istiyorsa ona göre bir metin türü seçer ve bu metin türündeki ifade teknikleri de onu anlatım aracı olarak karşımıza çıkar. Onun için metin ile anlatıcının tavrı arasında bir ilişki vardır. Aşkını ilan etmek isteyen bir kişiden destan tarzı şiir yazmasını bekleyemeyiz. Onun yazabileceği amacına uygun olan lirik tarzdaki şiirlerdir.

3.  Yazarların bakış açılarının farklı olması neye bağlanabilir?

3. Bu yazarın duygu, düşünce, istek, alaka, yaşam seviyelerinin birbirinde farklı olmasıyla alakalıdır.

4.  Dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. cümlesiyle yazının ana düşüncesi arasın­da nasıl bir bağlantı kurduğunuzu belirtiniz.

4. Yazarlar dünyayı algılama biçimleri oldukça farklıdır. Dünyayı olduğu gibi anlatmak bilim adamının işidir. Ama her insan kendisi ne ise dış dünyada her şeyin kendisi gibi olduğunu düşünür. Melankolik bir yazar bütün okuyucuların kendisi gibi olduğunu düşünür ve ona göre de yazmaya devam eder.

5.   Metinde somut ve soyut anlatıma örnek olabilecek ifadeleri belirtiniz. Bunların özelliklerini söyleyiniz.

5. Anlatıcının; gördüklerini, duyduklarını, duyularıyla algıladıklarını ve deneyimlerini dile getirdiği her düzeydeki anlatıma somut anlatım denir. Anlatıcının; sadece varlığını bildiği, ancak duyu organlarıyla algılayamadığı olguların anlatımına ise soyut anlatım denir.

Somut AnlatımBir süpermarkete giden kişiler ihtiyaçları ne ise o reyona yönelecektir.

Soyut Anlatım: Mesela geceyi konu olarak seçen yazarlardan kimileri iyimser bir dikkatle, birtakım çirkinlikleri gizlemesi bakımından, gecenin romantizminden; kimileri ise gecenin her türlü tehlikeyi çağrıştırdığından bahsederler.

1. ETKİNLİK

 “Duyu organlarımızla algıladığımız anlatımlar somut, algılayamadıklarımız soyut anlatım­dır.” Buna göre aşağıdaki tabloyu metinlerden hareketle doldurunuz. İki metni karşılaştırınız. So­nuçları sözlü olarak ifade ediniz.

1. Metin

Salih Ağa, köyün en zengin adamlarından biridir. Lakin kılık kıyafet bakımından bir dilenciden farkı yoktur. Kışın en soğuk günlerinde bile onun çorap giydiğini görmedim. Ökçesi basık bir yemeninin için­de nahoş kokular saçarak ve oflaya puflaya yürürdü. Rahat mıdır sinirli midir belli olmaz. Soğuktan çat­lamış ellerine dokunduğunuzda çatlakları hissedersiniz.

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

2. Metin

Kaderimizin hakikatinin işleyicisi, karakterimizin yapıcısı, kalbimizin çevrildiği her yönde kurucusu odur. Fertler gibi, nesiller de onun eseridir. Farkında olsun olmasın, her ferdin şahsi tarihinde öğretme­nin izleri bulunur. Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da öğretmenlerdir. Öğretmene değer veril­diği, öğretmenin hürmet gördüğü ülkede insanlar mesut ve faziletlidir. Öğretmenin alçaltıldığı, mesle­ğin hor görüldüğü milletler düşmüştür, alçalmıştır ve şüphe yok ki bedbahttır.

Nureddin TOPÇU

1. Metin 2. Metin
Görme xxxx —-
İşitme xxxx —-
Tatma —– —-
Koklama xxxx —-
Dokunma xxxx —-

2. ETKİNLİK

 Öznel ve nesnel anlatıma örnek olarak verilen aşağıdaki metinleri okuyunuz.

 Aşağıdaki metinlerin özelliklerini metinlerin sonlarındaki yargılar yardımıyla sınıflayınız.

 Öznel ve nesnel anlatıma örnek olabilecek yazı çalışması yapınız. Çalışmanızı sözlü olarak ifade ediniz.

1. Metin

Bilimsel bilgi insanlar arasında din, dil, millet ve ırk ayrımı söz konusu olmaksızın geçerlidir. Başka bir deyişle insanlığın üzerinde birleştiği bilgidir. Bilimsel bilginin bu özelliğine matematik ve astronomi gibi temel bilimlerde Eski Çağdan itibaren rastlanmaktadır. Nitekim Eski Çağda Mısır ve Mezopotamya bölgelerinde matematik, astronomi ve tıp alanlarındaki bilgilerden bol bol yararlanılmaktadır. Yine Orta Çağda İslam dünyası; Yunan ve Hint dünyasındanVIII ve IX. yy. da, Batı Avrupa da İslam dünyasından XII. yy. da yoğun ve sistemli çeviri faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

Orhan TÜRKDOĞAN

2. Metin

Küçük mavi, pembe çiçekler serpilidir. Yeşilin saydam uçları çimenlerde. Su domur domurdur. Ça­kıllarda eleğimsemalar… Görülmemiş, tutulmamış bir güzellik… Kirletilmemiş bir su…

Dağlardan ceylanlar iner göğün tüllenen kızıllığı laciverde koşarken. Kenarında saygıyla dururlar. Tek dal, tek yaprak kıpırdamaz. Bir anıvahitte kalırlar. Sonra eğilip içerler.

Sen bir musluğa eğiliyorsun. Sonra pırıl pırıl “sıhhi tesisat armatürleri.” Yollar, tarlalar, dağlar aşıyor içine insan sığan borular. Dozerler çalışıyor, türlü kanallar açıyor. Sonra yeni buluşlar, filtreler.

Mustafa KUTLU

Anlatıcıların ele alınan obje ve konu karşısındaki tutumlarını yorumlayınız. Metinlerden hareketle “somut-soyut özellikler” tablosundaki yargıları işaretleyiniz.

Özellikler                                                   1. Metin 2. Metin
Anlatılanlar kesindir. xxx
Bilgiler   kesin verilere dayanır. xxx
Tartışmaya açıktır. xxx
Soyut   ifadelere sıkça yer verilir. xxx
Somut anlatım öne çıkar. xxx
Objektif   bir tutum izlenir. xxx
Kişisel yorumlama   yapılmaz. xxx
Kişiye göre farklı anlam   ifade edebilir. xxx
Doğruluğu kanıtlanamaz. xxx
Herkes aynı şeyleri anlar. xxx
Ayrıntılar olduğu gibi   fotoğraf gerçekliğiyle verilir. xxx

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki metinleri okuyarak tablolarda bulunan özellikleri işaretleyiniz. Metinlerin “doğru­dan anlatım” ve “dolaylı anlatım” tarzlarından hangisiyle yazıldığını belirtiniz.

1. Metin

İç taraflarında ağaçların yüksekliği elli, altmış metreyi bulur. Önünüz büyük liyanlarla sımsıkı örül­müştür. Ara sıra bu liyan dalları arasında kauçuk, zamk, her türlü esans, tıp bitkileri, en kıymetli keres­te ağaçları… Kauçuk toplayıcılarının keçiyollarına işte bu iç ormanlarda rastlanır. Kauçuk ağaçları, alt tarafta tabanı altmış kademe kadar genişleyen spucayaslar; yaprakları yirmi kadem uzunluğunda ve on kadem genişliğinde ubussuslar arasında ara sıra bir iki gök parçası görülebilir.

Falih Rıfkı ATAY

2. Metin

Annesini tanımıyormuş. Onu daha kendisi bebekken kaybetmiş. Tutucu, sert bir adam olan babasının korkunç istibdadı altında büyümüş, ilkokulu bitirmiş. Babası onu öğretmen okuluna göndermek is­tememişti ama konu komşu kendisini zorla kandırmışlar, yine tümden değil ama bir parça gönlünü et­mişlerdi.

Halide Nusret ZORLUTUNA

Doğrudan Anlatım 1. Metin 2. Metin
Anlatıcı anlattıklarını   görmüş.

xxxx

—–

 Anlatıcı anlattıklarını duyu   organlarıyla algılamış.

xxxx

—–

 Anlatıcı anlattıklarını   deneyimleriyle elde etmiş.

xxxx

—–

Dolaylı Anlatım 1. Metin 2. Metin
Anlatıcı anlattıklarını işitmiş.

—–

xxxx

Anlatıcı anlattıklarının gerçekleşmesine

şahit olmamış.

—–

xxxx

Anlatıcı anlattıklarını

başkalarının kanalıyla öğrenmiş.

—–

xxxx

Doğrudan ve dolaylı anlatım arasındaki farkı aşağıdaki tablodan yola çıkarak açıklayınız.

Doğrudan anlatımda;  anlatıcı anlattıklarını görür, dolaylı anlatımda ise anlattıklarını işitir. Doğrudan anlatımda;  anlatıcı anlattıklarını duyu organlarıyla algılar, dolaylı anlatımda ise anlattıklarının gerçekleşmesine şahit olmaz. Doğrudan anlatımda;  anlatıcı anlattıklarını deneyimleriyle elde eder, dolaylı anlatımda ise anlattıklarını başkalarının kanalıyla öğrenir.

Anlama ve Yorumlama

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri “korkmuş bir insan, çocuk ve politikacı” gibi okumaya çalışınız.

Şiir aynı olduğu hâlde değişen nedir? Açıklayınız.

“Ayşe’nin minik bir kuzusu vardı

Tüyleri bembeyaz sanki kardandı

Ayşecik nereye giderse gitsin

O da peşinden koşar oynardı.”

Ahmet ZOĞA

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki manzarada gördüklerinizi söyleyiniz. Bu resmin sizde uyandırdığı çağrışımları arkadaşlarınızla paylaşınız. Sizin anlattıklarınız arkadaşlarınızın anlattıklarıyla örtüşüyor mu? Anlatılanlar farklı ise bunun sebebi ne olabilir? Karşılaştırma yaparak belirtiniz.

…. Herkeste aynı çağrışımlar uyandırmaz. Bizim gördüklerimiz ve anlattıklarımızla bir başkasının gördüğü ve anlattığı aynı olmaz. Farklı olmasının nedeni herkesin aynı amaçla ve duygu bakıp bakmaması ve özellikle bakış açılarını farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

6. ETKİNLİK

Metindeki anlatıcının kişisel düşünce, tasarı ve kanaatlerini ifade ettiği bölümlerin altını çiziniz. Bunların nedenlerini açıklayınız.

Dün akşam gün batımı, hiç görmediğim bir güzellikteydi. Pembe, turuncu bir buğu vardı gökte. Hele mavunaların geçtiği Seine (Sen) üzerinde gök öyle bir göründü ki Grenella köprüsünde ürperdimTramvayda baktım kimse ama hiç kimse görmüyor bu güzelliği. Farkında olan, kendinden geçen, tedirgin olan bir yüz yok… Ama diye düşündüm, güzelliği bulmak için yolculuğa kalkar, uzaklara giderler. Güzelliği bile satın almaya alışmışlar; parasız oldu mu görmüyorlar.

Andre Gide (Andre Jit) Günlük

7. ETKİNLİK

İki gruba ayrılınız ve aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştiriniz. Elde ettiğiniz verileri tablo hâli­ne getirip sınıfınıza asınız.

Okulunuzun çevresinde doğal bir manzara belirleyiniz. Bu görünüşü önce nesnel sonra da öznel ifadelerle anlatınız, bunların farklılıklarını belirtiniz.

Sınıfınıza getirdiğiniz günlük gazete ve dergilerden nesnel ve öznel anlatıma örnekler seçiniz. Bunları okuyunuz, bunların farklılıklarını söyleyiniz. Siz de benzer metinler yazınız.

Kitabınızdaki metinlerden, günlük gazete ve dergilerden doğrudan ve dolaylı anlatıma örnek teşkil edecek yazıları seçiniz. Bunları okuyunuz, bunların farklılıklarını açıklayınız. Siz de benzer metinler ya­zınız.

Kitabınızdaki metinlerden, günlük gazete ve dergilerden somut ve soyut anlatıma örnek olabile­cek metinler seçiniz. Bunları okuyunuz, bunların farklılıklarını belirtiniz. Siz de benzer metinler yazınız.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin hangi anlatım türüne girdiğini tabloda belirtiniz.

Öznel Nesnel Soyut Somut Dolaylı Doğrudan
Bu kasaba deniz kıyısına   kurulmuş şirin bir yerleşim yeridir.

X

-

-

X

-

X

Deniz kenarında yaşayan   insanların değişken bir yapıya sahip olmaları sanırım denizin etkisindendir.

X

-

X

-

-

X

Uçağınız iki hafta sonra   saat ikide kalkacakmış.

-

X

-

X

X

-

Bu eserde kahramanlarla   çevreleri arasında güzel bir uyum var.

X

-

X

-

-

X

Her iki eserde de köylülerin   konuşmaları değiştirilerek verilmiş.

-

X

-

X

-

X

Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

Beş duyu organımızla algıladıklarımızı anlattığımız anlatım türüne SOMUTANLATIM denir.

Yoruma dayalı ve doğruluğu-yanlışlığı tartışmaya açık olan anlatım türüneÖZNEL ANLATIM denir.

Ortaya koyulan yargıların doğruluğu-yanlışlığı tartışmaya kapalı olan anlatım türüne NESNEL ANLATIM denir.

Beş duyumuzla algılayamadığımız ama varlığına inandığımız  şeyleri anlattığımız anlatım türüne SOYUT ANLATIM denir.

Anlatıcının gördüklerini, duyu organlarıyla algıladıklarını anlattığı anlatım türüne DOĞRUDAN ANLATIM de­nir.

Anlatıcının başkasından öğrendiklerini ve duyduklarını anlattığı anlatım türüneDOLAYLI ANLATIM denir.

B. Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz.

(  D )  İletişim etkinliği, iletişimde yer alan ögelerin imkânlarıyla sınırlandırılır.

(  Y ) Anlatımın başarısı; iletiyi aktaracak kişinin yaklaşımıyla, tavrıyla, anlatım biçimiyle ilişkili değildir.

(  Y )  “Hep sizin gibi akıllı ve çevresine saygılı arkadaşlarımın olmasını istemişimdir.” cümlesi nesnel bir yargıdır.

( Y )  “Yazar, şairlerin yüzyıllardır işledikleri gurbet temasını bu eserinde eleştirel bir yaklaşımla hicve­diyor.” cümlesi öznel bir yargıdır.

( D )  Somutlaştırma; okurda bir konuyla, bir kavramla ilgili uzak çağrışımlar yapmak amacıyla kulla­nılır ve daha çok şiirsel ifadelerde kullanılır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.    (I) İki bölümden oluşan yapıtına yazar, impa­ratorluk Türkiye’sinin son demlerini aktarmış. (II) Boğaziçi’nin örf ve âdetleri içinde büyü­müş kişileri de konuşturmuş yer yer. (III) Sos­yal düşüncelerinin isabetliliğiyle yapıt, çağımız aydınının elinin altında olması gereken bir kaynak. (IV) Yapıt, yazarın felsefe ve sosyo­loji kriterlerini de içermektedir. (V) Ancak dü­şüncelerinin renkliliğini, aralara serpiştirdiği şiir kırıntılarında pek görmedim doğrusu.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han­gilerinde kişisel görüşe yer verilmiştir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) III ve V

E) I ve V

CEVAP:D

2.   Aşağıdakilerden hangisi soyut anlatımlar­da kullanılmaz?

A) Kanaat

B) İzlenim

C) Tahmin

D) Tatma

E) Öngörü

CEVAP:D

3.    Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnel­lik ağır basmaktadır?

A) Sabahları balkona çıkar, güneşin muhte­şem yükselişini seyrederim.

B)  Büyük bir coşkuyla kahvaltımı yaparım.

C)  İstemeye istemeye işimin yolunu tutarım.

D) Gelen evrakları bir bir gözden geçiririm.

E) Mesainin bitimini âdeta iple çekerim.

CEVAP:D

4.    “Uludağ’da karşımıza çıkan o muhteşem manzara hepimizi etkilemişti.”cümlesinde hangi duyu organından yararlanılmıştır?

A)  İşitme

B)  Tatma

C)  Koklama

D)  Dokunma

E)  Görme

CEVAP:E

5.    Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı an­latıma örnektir?

A)  İnsanlar bana bir dağlıymışım gibi davranıyor.

B)  Bir gün bana, sen de çek git, desinler.

C) Yüreğime bu yükü kaldıramayacağını söy­lediler.

D) Her uçurumun dibinde hercai menekşe bulunur mu?

E)  Bunca çaresizlik içinde kalkıp nerelere git­meli!

CEVAP:C

10. Sınıf Dil ve Anlatım Zambak Yayınları Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

2014 2015 10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı çözümleri,2013 2014 10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevapları, 10.sınıf dil ve anlatım kitap cevapları, 2013 2014 zambak yayıncılık 10.sınıf ders kitabı cevapları indir, zambak yayıncılık 10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı çözümlerinin tamamını indir,10.sınıf dil ve anlatımzambak yayıncılık 1.ünite cevapları, 10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı çözümleri, zambak yayıncılık 10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevapları, Zambak yayıncılık 10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı sayfa 27-29 çözümleri, zambak yayıncılık 10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı sayfa 27-28 cevapları, 10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı sunum, 10.sınıf dil ve anlatım zambak, 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları panel, 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları zambak, 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları yeni müfredat, 10.sınıf dil ve anlatım kitabı etkinlik cevapları, 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları zambak yayıncılık, 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları ölçme değerlendirme, 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları sempozyum, 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları panel, 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları münazara,10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 27-29.sayfa,